top of page
AdobeStock_181472509.jpeg

Proiectele noastre

Protocoale terapeutice actualizate

Protocoale terapeutice actualizate pentru schimbarea paradigmei în oncopediatrie

Asociația Părinților Copiilor cu Afecțiuni Oncologice (APCAO) susține adaptarea la trendurile medicinei mondiale a protocoalelor terapeutice aplicate în România.
În acest sens, APCAO oferă suport în traducerea protocoalelor internaționale pentru diagnosticul, tratamentul şi urmărirea post terapeutică, în afecţiunile oncologice pediatrice:
• Elaborarea și implementarea ghidurilor medicale si protocoalelor naționale de diagnostic rapid, tratament optim, monitorizare și management reacții adverse
• Introducerea unui traseu-cadru a pacientului oncologic pediatric
• Colaborarea cu alte instituții profesional-științifice, institute de cercetare din țară și din străinatate, în scopul asigurării unei asistențe de înaltă calitate în bolile hematologice și oncologice la copii
• Respectarea drepturilor copilului, precum și a drepturilor pacienților – colaborare cu organizațiile de părinți și pacienți, precum și cu toate entitățile interesate să contribuie la îmbunătățirea asisteței medicale și a calității vieții copiilor diagnosticați cu boli grave
• Participarea la elaborarea unor strategii specifice privind asistența copilului cu cancer și a politicilor publice de implementare a acestora prin activități de advocacy
• Elaborarea de recomandări clinice naționale pentru diagnosticul și tratamentul tumorilor pediatrice, adaptate la situația particulară din România, este importantă
• Scopul acestor recomandări este realizarea unor standarde naționale aliniate la normele europene prin protocoale aprobate Aceste acțiuni vor avea ca rezultat o creștere a calității serviciilor de oncologie medicală pediatrică la nivel național.
• Alinierea la recomandările/ghidurile/protocoalele europene de bune practici în managementul cancerului
• Stimularea dezvoltării de competențe și cariere în domeniul îngrijirii cancerului – navigator de pacienți, asistente specializate în oncologie, psihooncologi, onconutriționiști, etc.
• Stimularea dezvoltării de competențe în domeniul îngrijirii – tineri specialiști și rezidenți
• Acordarea de burse pentru studii personalului medical, având drept scop creșterea pregătirii profesionale a acestora;

bottom of page